oerred.dk
Side i bearbejdning; for at komme videre skal du bruge den gamle side..
Page in progress; use the old page to come forward.
 

Ørred/Laks

Trout/Salmon
Placeholder image
     

Almindelig smerling

Barbatula barbatula
Placeholder image

Pigsmerling

Cobitis taenia
Placeholder image 

Europæisk dyndsmerling

Misgurnus fossilis
Placeholder image