Salmo trutta, 7,5 cm.
I et miljø med sten, nogen bevoksning og nedfaldne grene befinder den lille ørred sig godt. Den har
mulighed for at stå ude i strømmen og snuppe den føde der måtte komme forbi. Og den kan hurtigt svømme i skjul hvis det er nødvendigt. Uden skjulesteder ville den på sigt ikke have ret store chancer for at overleve.
 
Klik på billeder for større visning.

 

Sea trout, Brown trout, Bachforelle, Meerforelle, havørred, bækørred, forel, ørred, Forelle, Forellen, Salmo trutta,