Tilsanding af gruset i vandløbet
For voldsom sandvandring og tilsanding i et vandløb er et problem for bl.a. laksefiskene
 
Arrangement i et lille akvarium; et forsøg på af illustrerer problematikken
hvad jeg har ladet mig fortælle kvæles ørredens æg og fiskelarver hvis tilsandingen af gruset er mere end 20 %
 
Opsætningen på denne side er lavet med æg af havørreden, Salmo trutta, hvor noget af gruset er tilsat groft sand.
Allerede efter et døgn bekræftedes der sker en kvælning af æg og yngel i det tilsandede område.
Det er ikke ny viden og opstillingen er noget "firkantet"; dog blev jeg overrasket over den høje dødelighed i sandet.
 
Læs f. eks. denne side : "Biologisk effekt af sand i vandløbene" som jeg fandt på fiskepleje.dk
 
 
VIDEO 1     45 sek.     75,2 Mb.
 
VIDEO 2     25 sek.     40,7 Mb.
 
efter godt tre døgn er alle æggene i det rene grus klækket mens æg eller allerede klækkede i sandet er blevet kvalt p. g. a. iltmangel
 
VIDEO 3     29 sek.     46,7 Mb.
 
VIDEO 4     43 sek.     71,8 Mb.
VIDEO 5     32 sek.     53,9 Mb.
 
 
Forsøget startede jeg d. 2. marts 2013, ved at udlægge æg i akvariet som de første så småt var ved at ville klække.
Æg og larver i det tilsandede grus døde allerede efter få dage. Se billedgalleriet ovenfor.
2. marts: æg og klækkende fisk ved 409 daggrader. Gennemsnitligt forventes de fleste at være klækket ved 420 - 440 daggrader
 
5. Marts: 427 daggrader, nogle æg mangler stadig at klække. Ingen døde æg i gruszonen uden sand
 
10. marts: 457 daggrader. Til venstre ses kvalte fiskelarver - til højre ligger de nyklækkede fisk fint.
 
7. april: 587 daggrader.
De små fiskelarver har brugt godt af blommesækken og jeg har kun set tre døde, i det ikke tilsandede grus, siden æggenes klækning.
 
14. april: 634 daggrader og kun lidt blomme tilbage. Fiskens "farvetegning" er mere tiltagende (se billeder herunder)
 
 
 
19. april: Ved 682 daggrader er æggeblommen næsten helt opbrugt og jeg oplever at se de første som er kommet op fra gruset
 
man kan lige se der er en smule gullig blomme endnu
P. s. Flere billeder fra 19. april haves men de er p. t under bearbejdning
 
20. april (691 daggrader), er der for alvor gang i den og mange af de små havørreder er kommet frem fra gruset.
De små fisk holder sig tæt ved bunden

det kan ikke vare særligt længe før de sidste også kommer op af gruset

 

www.oerred.dk