Almindelig smerling, Barbatula barbatula
Smerlinger opdrættet i akvarium
Videoer med de mindste yngel
 
Når jeg angiver størrelser på de små fisk må det tages som "vejledende". Væksten på ét kuld kan være meget forskellig.
Vandtemperaturen har en stor betydning for hvor hurtigt de vokser i den første tid.
 
Juni 2011: 2 uger gamle smerlinger hvis føde for en del består af de levende organismer som dannes i akvariet. Noget specialfoder hjælper på denne proces og akvariet bliver noget "fedtet".
 
 
Barbatula barbatula, day one
Video med nye små smerlinger, dag 1.  47 sek. ca. 7 Mb.
 
 
 
Almindelig smerling, 35 - 48 timer. Video  4,78 Mb.
Den viste er en af de største. Helt nye yngel kan også være noget mindre.
 
12. juli 2009
Et hold smerlinger som nu er fem uger. Og omkring 7,5 mm. til 1,3 cm.
Man kan ikke generelt sige de når denne størrelse på 5 uger. De vokser meget forskelligt.
Blot et par grader højere vandtemperatur kan betyde meget. De mindste kan sagtens indhente de største, i vækst, til næste forår/sommer.
Noget sådant ses også hos andre fiskearter.
De to små smerlinger er lige gamle; dog med det forbehold at alle æggene på ét hold klækker inden for 2½ døgn
Se video med de små smerlinger  1 min. 46 sek.  23,1 Mb.
 
Små smerlinger, op til godt tre cm., æder af en foderpille. Video (7,03 Mb.)
 
September 2009 opdages jeg har flere små smerlinger i et udendørs bassin end jeg regnede med. Se mere her.
Marts 2010: Smerlingerne, holdt udendørs, har overlevet den lange vinter. Se mere her.
 
 
25. juli 2010 er de største yngel, af æggene samlet
i pinsen, nu op til omkring 1,7 cm.
Video  47 sek.  12,7 Mb.
 
Et yngre hold smerlinger er d. 25./7. 2010 lige om-
kring 1 cm. De har noget tørv at vimse omkring i,
som en slags kunstig grøde.
Video  1 min. 34 sek. 23,7 Mb.
 
25./7. 2010: Mit 3. hold smerlinger som er under en cm. De går på sandbund med planterester og der indsat trærødder.
Video 1 min. 9. sek.  18,1 mb.
 
Kommentarer til / erfaringer med ynglen vist i de tre videoer ovenfor.
Sidenhen har jeg fundet ud af det ikke er så smart med tørvestrimler som "kunstig grøde". Det bliver med
tiden tungt og klægt. Smerlingerne kan sidde fast i det, og under det. I starten synes det at virke fint men
skal altså fjernes senere for at undgå døde fisk i tørven. Planter- og eller planterester er langt bedre for de
små smerlinger. Eller f. eks. det fine puds der danner sig med tiden.
Bedste resultater med små yngel opnår jeg på glasbund, altså et akvarium uden bundlag. For at de små yngel kan finde skjul og ro indsætter jeg f. eks. halve kokosnøddeskaller, trærødder og sten.
Jeg bruger ikke bundlag i starten fordi smerlingen i sine første måneder er følsom overfor fordærvet foder
som kan skjule sig i bundlaget; erfaringer jeg allerede gjorde tilbage i 2009 med mine første yngel af smerlingen.
De synes at trives udmærket på denne måde blot der er skjul de kan være inde under eller i.
 
2010:
Årets 3. hold smerlinger startede jeg, som et forsøg, op på en bund med fint sand. De lykkedes ikke for godt. D. v. s. i starten gik det godt men efterhånden sås de med en indvendig "rødmen" den ene gang efter den anden. Og de havde igen og igen nedsat ædelyst.
Det skyldtes sandsynligvis fordærvede foderrester som ligger i sandet og "fedter". Gentagne behandlinger
hjalp ikke. Man skal fjerne problemet i stedet. Jeg flyttede til sidst de bedste af dem over i et akvarium uden bundlag. I dette akvarium var der allerede en flok små smerlinger som gik godt. De tilkomne fra "det syge akvarium" smittede ikke de andre med noget. De begyndte derimod at trives fint og fik ædelysten
tilbage. Sidenhen har jeg flyttet nogle af årets (2010) nye smerlinger til et normalt indrettet akvarium. De går fint når de er først er vokset godt til. Så tåler de bedre "skidt og snavs".