Smerlingens æg
(Almindelig smerling, Barbatula barbatula)
 
 
Juni 2009:
Det som jeg har oplevet er at smerlingen gyder sine æg oppe ved vandoverfladen.
Jeg havde i nogen tid lagt mærke til hunnerne var blevet noget runde og ret tykke. En dag indsatte jeg rigeligt med nye planter så der var en tæt vegetation der dækkede det meste af vandoverfladen. 3 dage senere var der æg at finde. De fleste hæftede til planterne. På bundens større sten sad også en del af de klæbende æg.
Jeg havde legende smerlinger i flere akvarier. Og det er helt tydeligt: Der hvor vegetationen i overfladen er tykkest er de fleste æg også at finde. Det er dermed tydeligt at smerlingens gydning som hovedregel sker helt oppe ved vandoverfladen. De æg som synker længere ned klæber så på bundlagets grus og sten.
Alt dette er akvarieobservationer;
Ude i naturen ville de æg som ikke hæfter oppe i planterne jo så nok drive lidt med strømmen inden de hæfter på et eller andet. Alt efter hvor dybt der nu er. I akvarierne er det svært at efterligne dette så de synkende æg lander
tæt på hvor gydningen sker. Og da smerlingen er ægrøver forsvinder æggene på bunden ret hurtigt.
Smerlingen er ægrøver??? Ja, det skal ikke tages så voldsomt som det lyder. F. eks. er ørredens æg for store for de fleste smerlinger; jeg prøvede en gang at fodre med levende ørredæg. Der var interesse for dem, men så heller ikke mere. Æggene blev såmænd ædt af nogle små havørreder jeg på et tidspunkt havde sammen med smerling-
erne. Vores hjemlige ørred er i øvrigt særdeles god til at finde selv de mindste fødeemner nede på bunden, mellem sten, grus og planter. Også hvis det er noget spiseligt som ikke bevæger sig.
I samme "arbejdsgang" har ørreden samtidigt et meget vågent øje til hvad der skulle være af føde ved og over vandoverfladen.
I øvrigt er rigtigt mange fisk ægrøvere så i denne henseende "må vi ikke dømme smerlingen for hårdt", det er naturens orden.
 
Den almindelig smerlings æg er ca. 1 mm. Kan også være mindre.
klik på billeder for større visning + det er tilladt at downloade kopier