Barbatula barbatula
Almindelig smerling leger og gyder
Stone loach spawning behaviour
Bachschmerlen laichen
31. maj 2009 lykkedes det mig at filme lidt af den almindelige smerlings legeadfærd. De første gydninger havde jeg dog en måneds tid før, ved en vandtemperatur på 13 grader.
Tegn på snarlig leg kan være de ca. omkring 3 uger før den første leg viser ændret adfærd: De synes at være mere efter hinanden; hannen forfølger en hun eller en han er lidt efter en han. Jeg har dog ikke set en egentlig aggressiv adfærd. "Det er som om de bare må rører ved hinanden".
En livligere aktivitet som tydeligt ses ikke er søgning efter føde men mere en munter svømmen omkring; under og over trærødder, en tur igennem planterne. Det er meget fornøjeligt at se på.
Jeg vælger da også at kalde en video "Stones loaches are having some fun under the green roof" /
"Smerlinger har det sjovt under det grønne tag". Se video  5 min. 38,3 Mb.
 
Det er ikke fordi der ses synderligt mange æg på mine optagelser. Nogle af de klæbende æg bliver
oppe i planter ved overfladen.
Over en periode på godt 1½ måned finder jeg jævnligt nye æg i mine akvarier. Det passer godt med man i litteraturen kan læse de gyder op til tre gange/fordeler gydningen af deres æg på op til
tre gange. I akvarierne havde jeg helt klart den fornemmelse hunner afgav langt de fleste æg første
dag de legede. I mellemliggende perioder kan man så opleve de vender tilbage til den mere
almindelige adfærd jeg har været vant til at se. Holdes lidt øje med dem kan man opleve den muntre adfærd, beskrevet i første afsnit, igen når der på ny er optræk til leg.
Jeg skal dog bemærke det i 2009 er allerførste gang jeg oplevede den almindelige smerlings leg.
Mon ikke der er mange iagttagelser at gøre endnu.
Video 2 viser 2 hanner som går med en hun op til overfladen  48 sek. 5,9 mb.
Video 3; to svømmer op og parrer sig hvorefter æggene drysser sagte ned, 26 sek. 3,26 Mb.
 
ISO-fil (342 Mb.) hvis du har lyst til at brænde en Dvd-video med "Stones loaches are having some fun under the green roof".