Almindelig smerling, Barbatula barbatula
Smerlinger opdrættet i akvarium
Den røde sandkasse med smerlinger
2009
Udenfor havde jeg sommeren igennem haft en lille sandkasse med vand og lidt flydende planter i overfladen. Og
det egentlig bare for kunne udfiske de myggelarver og insekter der kommer af sig selv i sådan et "hjemmelavet
vandhul". Jeg bruger det som levende foder i akvarierne.
Ved vandskift på akvarier med små smerling-yngel lod jeg vandet løbe ud i den røde sandkasse; for at få lidt næringsrigere vand til dannelsen af foderdyr + jeg af og til mistede en smerling ved at suge vand ud. Ville være synd og skam hvis de bare skulle løbe med vandet ud på jorden. Det kunne jo være de blev til noget i mit lille
"vandhul".
 
September 2009 opdager jeg nogle smerling-yngel, holdt udendørs, har det fint
 
6. marts 2010:
Marts 2010 kører det lille vandhul stadig. Når vi får lunere vejr vil jeg prøve at se hvad det er blevet til med de små fisk. Jeg har undladt at prøve på noget mens det var rigtig koldt; har en ide om det måske ikke ville være
klogt hvis de er gået i en form for dvale i det iskolde vand.
 
13. marts 2010:
Lørdag d. 13. marts prøver jeg så om der er levende smerlinger i den røde sandkasse. Det var dér; jeg fangede
godt 20 stk. små og fine smerlinger. Se mere her.
 
14. maj 2010 tømte jeg sandkassen helt for vand og bundlag og fandt 33 smerlinger. Altså nogen flere end jeg
fangede den 13. marts hvor det var godt 20 stk. De fleste af de 33 fra 14. maj var ret små. Jeg fandt ikke de aller-største fra marts. Det må betyde der oprindeligt har været noget mere end de 33 stk. i den røde sandkasse.
De manglende smerlinger er nok blevet ædt af frøer eller vandkalve; 14. maj fandt jeg ingen frøer men der var ret
mange vandkalve. Eller der er måske bare et naturligt svind ved de små fisk. Det er ikke til at sige med sikkerhed.
Og det er meget svært at finde dem fordi de lever nede på bunden og er meget gode til at skjule sig. F. eks. kan de andre yngel i akvarierne indenfor være forsvundet i flere dage. Pludselig ser man så se et vrimmel af dem igen.
Smerlingen er i stand til at skjule sig i selv det mindste lille hul under en sten eller trærod.
Jeg indrettede sandkassen på ny med et bundlag af groft og fint grus, plus en smule sand. I den ene ende lagde jeg
nogle store sten der kan fungere som skjulesteder. Alle 33 smerlinger blev udsat i den røde sandkasse igen.
Hen på sommeren vil jeg så igen se efter hvad smerlingerne er blevet til.
 
16. januar 2011: Jeg fik ikke helt holdt ord; det blev d. 16. januar 2011 før jeg udfiskede smerlingerne igen.
Jeg blev positivt overrasket fordi jeg kunne udfiske 39 pæne smerlinger. 6 stk. mere end jeg talte i maj 2010. Måske jeg har talt forkert i dag eller sidste gang. Det er ikke så afgørende mere vigtigt er det i dag viste sig der har
været en høj overlevelse på mine smerlinger udendørs. Se mere her.
 
Sidst i maj konstatere jeg smerlingerne i sandkassen har leget og jeg kunne samle nogle æg og blande sammen
med æg fra leg i et akvarium indendørs.
Smerlingerne kan altså lege som toårs fisk. Jeg har også oplevet at andre toårs, holdt indendørs, har givet lidt æg.
Ikke synderligt mange æg så jeg er spændt på hvad de kan præsterer som treårs smerlinger i 2012.
 
6. Juni 2011 tømte jeg den røde sandkasse for fisk. 35 stk. pæne smerlinger kunne jeg udfiske = jeg har mistet fire siden sidst.
Lavede nogle forsøg med at stryge dem og måtte sande det kan man ikke. Forsøget kostede en del af dem livet
og de resterende, hovedsageligt hanner, blev indsat i et akvarium indendørs.
Pr. 6. juni 2011 er sandkassen tom.
Lavede en video fra d. 6. juni, dog uden at vise forsøget med at stryge dem.