Almindelig smerling, Barbatula barbatula
Smerlinge, op til omkring 9 og10 cm.
 
Oktober 2008
Her prøver jeg at illustrerer et miljø med en bund af sand og grus. Sten, nogen vegetation og nedfaldne grene. Belysningen er mere dæmpet.
Et sådant levested byder på flere skjulesteder for disse smerlinge som er op til omkring 10 cm. Større
individer har en mørkere farve. Det er sværere at lave optagelser i dette akvarium; de befinder sig til-
syneladende ret godt i dette miljø med masser af skjul og skygge. Derudover er det til nu mit indtryk
større smerlinge er knapt så dagaktive som de mindre.
Video 1 (1 min. 57 sek.  14,1 Mb.)                            Video 2 (1 min. 59 sek.  14,3 Mb.)