TIGERØRRED

Tigeren er en krydsning mellem hav- bækørred (Salmo trutta) og kildeørred (Salvelinus fontinalis).
Krydsningen er gold; d. v. s. den kan ikke formere sig.
 
 
Nyklækkede og æg
449 daggrader