Bæklampretten i mit akvarium

19./9. 2008: Ved arbejde i akvariet opdager jeg lampretterne udvikler sig;

Transformering til voksen

 
Bemærk dette er amatør-observationer. Se eventuelt under links for at finde videnskabeligt om bæklampretten
 
19. september 2008
Var i gang med vandskift og bortsugning af lidt for mange alger på bundlaget.
Og jeg rodede i bundlaget ved indsætning af nye planter. Dermed fik jeg jaget nogle
af mine lampretter op af gruset. Opdagede nogle af dem havde udviklet sig til nogle
flotte blanke og sølvgrå lampretter på omkring 14 cm.
Godt 2 måneder tidligere var de indsat som store larver med utydelige øjne og det
mere "ækle" udseende som larver nu kan have.
De forandrede lampretter er ved at transformere sig til voksne individer. Hovedet
har fået en tydeligt mere spids form. Øjne er helt tydelige og området med ånde-
drætsorganet ser pænt og nydeligt ud.
 
Video med lampretten som jeg forstyrrede med mit arbejde i akvariet.
19./9. '08: den skræmte lampret suser rundt i akvariet
19./9. '08: Bæklampret, tidligt "voksenstadie"
Rettere: under transformering til voksen.
September 2008 finder jeg i naturen ligeledes disse pæne og blanke lampretter.
Tidligere observationer i akvarier og naturen gør jeg nogenlunde sikkert tør påstå
bæklampretten begynder den egentlige transformering til voksent individ ca. (juli)
august/september. Rettere; det er i denne tid jeg finder individer hvor det tydeligt
kan ses der er en stor udvikling i gang.
yngre larve, omkring 9 cm.
Ovenfor viste lampret vil i løbet af efteråret og vinteren udvikle en mere udpræget "sugemund". Blive mere åle-grå, eventuelt lidt brunlig.
Hvad jeg har observeret i min korte tid med studiet af bæklampretten
så har den kun en vinter som voksent individ.
Bæklampretten skønner jeg til gennemsnitligt at blive 5 år*. Den dør efter legen i foråret.
*Nogle skriver 3 - 5 år. Andre helt op til 7 år.
+ jeg skønner vandtemperatur og mængden af tilgængelig føde spiller
en rolle for hvornår larven går ind i det sidste stadie som voksen.
marts 2008: Voksen lampret i gang med at flytte sten før legen
januar 2008; voksne lampretter 2 måneder før de går i leg

brook lamprey, Bachneunauge, lampret, Lampetra planeri, bæklampret,