Misgurnus fossilis (2014)
Dyndsmerling / Schlammpeitzger / European weather loach
 
Forsøg på at opdrætte den meget sjældne fisk / Versuche den sehr seltenen Fisch zu züchten / Trying to breed this very rare fish
 
2014 var et værre bøvl. Jeg startede op med en forhåbning om det ville gå endnu bedre end året 2013 og jeg begyndte at lave mig et
udendørs anlæg hvor der ud over akvarier er opsat bassiner. Det gik grueligt galt med moderfiskene og de blev syge om og om igen.
Jeg mistede stort set alle de voksne fisk på nær 4 som sidst på sæsonen blev udsat i et bassin med grøde og vegetation. Håber jeg kan
fange disse igen i foråret 2015. Som det gik med de andre tvivler jeg på det. Efterhånden som jeg får opbygget siderne for året 2014
vil jeg vise mit anlæg med bassiner og akvarier for jeg mener ideen om at udvide opsætningerne udenfor var god nok.
Måske ikke det helt korrekte men dog så godt man kan gøre sig flere erfaringer og arbejde videre ud fra disse for at vide hvad der
måske skal laves om. De døde moderfisk forsinker indsamlingen af erfaring angående det at kunne lave dyndsmerlingen under
kunstige forhold i et mindre anlæg. Alt efter mulighederne håber jeg at kunne starte op med nye opdrætsforsøg igen i 2015.
Fik dog tre mindre hold æg ud af det inden det gik galt med de voksne fisk. Optagelser, foto og video, blev der ikke så meget af som
ellers; Det jeg fik lavet vil, som jeg får tid til det, bringes på siderne for året 2014.
 
Jeg lagde æg til klækning i to bassiner og en klækkerende.
De fleste optagelser med de mindste yngel blev dog kun lavet i bassinet 3A og lidt med yngel i klækkerenden.
 
Slutningen af maj 2015: Bassin 3A hvori legebørste med nye æg blev indlagt.
   
Æggene blev gydt natten til d. 24./5., ved temperaturer under 20 grader, over en legebørste og denne blev så indlagt i Bassin 3A
Allerede inden d. 30. maj kan æggene ikke længere findes i børsten. De første klækninger er nok sket allerede i deres tredje døgn.
Højeste temperatur i disse dage har været knapt 20 grader
VIDEO (1 min. 19. sek. 29,2 Mb.) med visning af legebørste med æg, æg faldet på bunden og de nye yngel som de var den 30. maj.
Bassinet blev klargjort med vand nogle uger forinden så det allerede er et levende vand med lidt alger, lidt levende "småkryb" o. s. v.
 
Billeder og mere video fra Bassin 3A fortsættes på en side for sig. Siden finder du her
 
Når jeg er færdig med filerne fra Bassin 3A laver jeg en side med optagelserne fra klækkerenden
vær tålmodig
 
 
 
 
 
 
FOTO VIDEO Mere information, filer, links etc.
Han eller hun (male or female)
Legen, æggene, og den mindste yngel
2012
2013
FOTO; æg, larver og mindste yngel
Photo; Eggs larva's juveniles
Video 2013:
Legen, æg, larver og mindste yngel
(Spawning, eggs, larva's, juveniles)
2014
 
2015    
 
 
Der Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis, Linnaeus 1758) in Oberösterreich
god beskrivelse af et kunstigt opdræt / eine gute Beschreibung der künstlichen Zucht / a good description about breeding M. fossilis
 
 
 

 

www.oerred.dk

Grote modderkruiper

dyndsmerling, Misgurnus fossilis, Schlammpeitzger, E