oerred.dk
Dyndsmerling
Misgurnus fossilis
På siden gøres brug af PDF-filer. For at åbne dem skal den gratis Arobat Reader fra Adobe bruges.
 
siden indeholder kun en smule af det jeg har fundet/fået omkring dyndsmerlingen - som jeg får tid indsætter jeg mere.....
LIFE Projekt Sølsted Mose 2011 - 2016
2014 23. august meddeler Henrik Carl, Zoologisk Museum, der er yngel hos hans to voksne dyndsmerlinger.
 
2014 lykkedes det igen for Bernt René Voss Grimm af få dyndsmerlingen i leg.
 
2014 24. januar: Det går godt i Sølsted Mose
 
2013 Opdræt af dyndsmerling i Danmark. Artikel fra "Dyr, i natur og museum.
 
2013 Dyndsmerlingen, en sjælden fisk; Jydske Vestkysten besøger Bernt René Voss Grimm.
 
2013 Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis). Situation im Regierungsbezirk Karlsruhe (Nordbaden) - Stand 2013
 
2013  Der Schlammpeitzger - eine in Baden-Württemberg vom Aussterben bedrohte Fischart? 
 
2013 lykkedes det for alvor, for Bernt René Voss Grimm at få dyndsmerlingen til at formere sig i fangenskab.
 
Der Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis, Linnaeus 1758) in Oberösterreich
God beskrivelse af et kunstigt opdræt / a good description about breeding M. fossilis
 
2012 Peter W. Henriksen: Dyndsmerling (Misgurnus Fossilis) i kanalerne i Sølsted Mose. Status 2012.
 
December 2012 Dårligt nyt: I Holland har man påvist den asiatiske dyndsmerling i naturen. Det er noget rigtigt møg;
man er bange for den kan krydse sig med den hjemmehørende europæiske dyndsmerling.
 
2012 får Bernt René Voss Grimm de første erfaringer med dyndsmerlingens leg i fangenskab.
 
2012, juni: Danmarks sjældneste fisk er fundet - igen
 
Bernt René Voss Grimm's hjemmeside om dyndsmerlingen.
 
Sidst i februar 2012 finder jeg langt om længe noget om dyndsmerlingens leg og opdræt i akvarier.
Materialet er af ældre dato men det er lige pyt; nu er der endelig lidt at gå efter. Jeg vil ikke begynde  at lave en masse
om på mit akvarium nu og her men vil bruge informationerne  at sammenligne med eller som retningslinjer senere hen.
1934 fortæller Wilhelm Schreitmüller om hvordan han i 1913 oplevede at se dyndsmerlingen lege i akvarium. Endda i
et ret lille akvarium på kun 70 cm. Du kan læse om det på disse sider. Det er på tysk og afsnittet om dyndsmerlingen
begynder nederst  på den anden side i filen.
I 1951 er der mere af Schreitmüller. Stadig omhandlende observationerne i 1913 men hvor der også skrives lidt om de
godt 70 nye dyndsmerlinger han finder i akvariet. Denne gang er det oversat til engelsk og du kan læse det her.
I 1961 beskriver Dr. Joachim Knaack dyndsmerlingens leg. Den tyske artikel er med billeder som gør den endnu mere
interessant. Du kan læse den her.
 
INVESTIGATIONS ON ARTIFICIAL PROPAGATION AND REVEAL REPRODUCTION FEATURES
OF the WEATHERFISH (Misgurnus fossilis) (PRELIMINARY RESULTS) or as PDF
 
2011 1. august: Unikt moseområde sikres for 15 mio. kr.
 
2011 En god beskrivelse af dyndsmerlingen, dens udbredelse og levevis finder du på det tyske GW-Forum. Hvis siden
en dag skulle forsvinde fra adressen kan du her finde en udskriftsversion (Pdf-fil)
 
2011, oktober: Nyeste undersøgelse / eftersøgning af Dyndsmerlingen. Der blev søgt på de sidst kendte findesteder.
 
Om dyndsmerlingen på Loaches Online
 
Salmonsen Konversationsleksikon om dyndsmerling
 
Skov- og Naturstyrelsen om dyndsmerlingen.
 
2010:
I Tyskland er dyndsmerlingen også en stærkt truet art. Dog er chancerne for dens bevarelse noget bedre end i Danmark.
Lidt svært at sammenligne; Tyskland er et stort land. Mange steder er den forsvundet eller er meget tæt på at være det.
Kort sagt: Selv om det ser lyst ud nogle steder betragtes situationen generelt for Tyskland som værende kritisk for arten.
En tysk status for dyndsmerlingen i Niedersachsen, Tyskland, pr. januar 2010. Her ser fremtiden ikke så sort ud for
arten. Det er dog med det forbehold arbejdet med de beskyttende foranstaltninger fortsættes. Du finder også interessant
læsning om deres adfærd op til og i legetiden. Oplysning om hvilke levesteder de foretrækker m. m. Efter min mening en
virkelig god information om den europæiske dyndsmerling.
 
2010: Niedersächische Strategie zum Arten- und Biotopschutz; Schlammpeitzger, M. fossilis (Stand Januar 2010)
 
Maj 2010 fortæller fiskepleje.dk om den seneste status for rødlistede fisk. Status for dyndsmerlingen er kritisk; i 2008
fandt man kun 2 stk. på deres sidst kendte levested. Bestanden er gået stærkt tilbage og det vurderes der er stor fare for
at arten uddør.
 
2010: Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) und Steinbeißer (Cobitis taenia) in
Fließ- und Kleingewässern  der westlichen Steinhuder MeerNiederung, Niedersachsen
 
2009: Følgeskader efter oprensning af dyndsmerlingens levesteder. Mine første billeder hvor fiskene har lidt skader.
 
2009: Effect of temperature on early life history in weatherfish, Misgurnus fossilis
 
2008: Har du set en pif-ål?
 
2007/2008 Genetic diversity of Misgurnus fossilis populations from the Czech Republic and Slovakia
 
2007: 5. klasse fra Brede Bro skole fanger dyndsmerling.
 
2006: Hessen-Forst - Artgutachten 2003: Landesweites Artengutachten für den Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Überarbeitete Version; Stand Februar 2006
 
2003: Danmarks sjældneste fisk, om en screening af dyndsmerlingen, lavet af WaterFrame.
 
1992: Die kontrollierte Vermehrung des Schlammpeitzgers (Franz Geldhauser)
 
1985: Schlammbeisser Story Numero 2 (Werner Weiss)
 
1970: Eine züchtbare Schmerle
 
1961: Über das Verhalten des Schlammpeitzgers, Misgurnus fossilis, bei der Vermehrung (Dr. Joachim Knaack)
 
1951 (1913***) Breeding of the weatherfish in the aquarium (Wilhelm Schreitmüller***)
 
1937: Die larvale periode in der Entwicklung des Schlammbeissers (Misgurnus fossilis)
 
1934 (1913***): Wilhelm Schreitmüller; Zucht des Schlammbeissers im Aquarium.
 
1923 Dyndsmerlingen i Danmark. Et afsnit af C. V. Otterstrøm i Videnskabelige Meddelelser, Bind 76.
 
1915: Der Schlammbeisser und seine Zucht (H. Kellner, Nürnberg)
 
1855: Chemische Untersuchungen über die Respiration des Schlammpeizgers (Dr. M. Baumert)
 
1853: Einige histologische Beobachtungen über den Schlammpeitzger (Cobitis fossilis), von Dr. Fr. Leydig.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cobitis fossilis, Misgurnus fossilis, Schlammpeitzger, European weather loach, pif-ål,
 
 
 
Grote modderkruiper