oerred.dk
Cobitis taenia
Pigsmerling         Spined loach/Spiny loach         Steinbeisser
 
 
Skov- og Naturstyrelsen om pigsmerlingen
 
Danmarks Naturfredningsforening om pigsmerlingen.
 
Pigsmerlingen på Loaches Online