Hvidfinnet ferskvandsulk er i Danmark kun kendt fra Susåen. Omkring midten af det 20. århundrede forsvandt den dog helt på grund af forurening og dårlig vandkvalitet. I et storstilet projekt omkring Susåen er et af elementerne man søger at genetablere ulken.

Her kan du læse mere om dette.

Hvidfinnet ferskvandsulk; han fastholder hun i kunstig hule før parring og afsættelse af æg

Genintroduktionen af den hvidfinnede ferskvandsulk i Danmark er en del af projektet ”Mere liv i Susåen".

Hvidfinnet ferskvandsulk, Cottus gobio, han.

Han