Regnbueørred, Oncorhynchus mykiss

Arbejder på et nyt layout; og det kommer til at tage lang tid 😊 De gamle sider med regnbueørreden finder du her.

Med stor sandsynlighed har de regnbueørreder der i dag opdrættes verdenen over haft deres oprindelse på klækkerier ved McCloud River i Californien. Og vi skal helt tilbage til slutningen af det 19. århundrede hvor den anerkendte opdrætter Livingston Stone opretter et klækkeri i året 1879.

De første regnbueørredæg der eksporteredes menes at være havnet i Japan. I 1885 blev der sendt æg til England hvor man etablerede et egentligt opdræt. Kort derefter begyndte man med regnbueørreden i Danmark.

Prøv selv at læse i ”Rainbow Trout – Challenges and Solutions” fra 2002, hvor man i begyndelsen af dokumentet kan læse lidt om herkomsten for den regnbueørred vi har i Danmark.

Hvad der så er sket ”frem og tilbage” med regnbueørreden i nyere tid tør jeg slet ikke begynde på.

Livingston Stone har også været i gang før 1879, men der er det mere laksen det drejer sig om, ud fra en hulens masse dokumenter jeg har samlet på mine harddiske; men hvis du tager det sådan cirka, er det ikke helt ved siden af med årstallene for regnbueørredens vedkommende 😊

Herunder ser du Livingston Stone sammen med sin kone.

Regnbueørred, Oncorhynchus mykiss. Foto: Jesper Thau.