Hav- bækørred, Salmo trutta

Arbejder på et nyt layout; og det kommer til at tage lang tid 😊 De gamle sider med Salmo trutta finder du her.

På DTU's Fiskepleje finder du megen god information om vores hjemlige ørred.

Små havørreder på omkring 5 cm. Salmo trutta hører til de mest aggressive salmonider og er det allerede fra de er helt små.
Havørred på godt 30 cm. Et individ vokset op på Hvilested Dambrug. Og det er IKKE en bækørred som nogen måske ville sige; den er en havørred og er et af de få individer som kan finde på at udvkle særligt flotte og mange røde pletter.

1903-1904 Lidt om ørredfiskeriet i Kolding å; før og nu (altså for næsten 120 år siden og mere).

2003 Lidt om Kolding Å's havørreder;

i anledning af Kolding Sportsfiskerforenings flotte arbejde for genetableringen af bestanden.