oerred.dk
 
Ørred, forskellige arter
 
Almindelig smerling,
Barbatula barbatula
Pigsmerling, Cobitis taenia Dyndsmerling, Misgurnus fossilis
Bæklampret, Lampetra planeri Hork, Gymnocephalus cernuus Aborre, Perca fluviatilis
Trepigget hundestejle.
Gasterosteus aculeatus
Elritse, Phoxinus phoxinus Grundling, Gobio gobio Gedde, Esox lucius Solaborre, Lepomis gibbosus
Ål, Anguilla anguilla Knude, Lota lota Suder, Tinca tinca
Gærdesmutte
troglodytes troglodytes
Skalle, Rutilus rutilus Laks Stalling, Thymallus thymallus Isfugl, Alcedo atthis
"FISK", album med forskellige fisk
Finhval i Vejle Fjord
Juni 2010
Etroplus maculatus  
Regnløje, Leucaspius delineatus Båndgrundling, Pseudorasbora parva   Insekter, kryb og kravl m. m.
oerred.dk's fotogallerier  
Viden og rådgivning om fiskebestande
Fiskepleje.dk
diverse om fisk, vandløb, links, etc.
 
Videoarkiv
Krøyer: Danmarks fiske
Bind 1: 1838 - 1840 (37,43 Mb.)
Bind 2: 1843 - 1845 (42,99 Mb.)
Bind 3, første del: 1846 - 1853)
(35,16 Mb.)
Bind 3, anden del: 1852 - 1853
(29,25 Mb.)
Filerne er fundet her:
Bind 1 - Bind 2 - Bind 3, 1. del -
Bind 3, 2. del
Fischzucht Kemnitz
Opdræt af udryddelsestruede arter.
1852: Anviisning til kunstig Forplan-
else af Lax, Ørreder og Foreller
600 hvidfinnet ferskvandsulke udsættes i Susåen

Læs mere om projektet hér

Vores små vandløb er særdeles vigtige for fisk, smådyr og planter
 
 
Du kan læse mere om det her
 
En mere end 200 år gammel bog om fisk. Klik på billedet for at åbne bogen (pdf 12,5 Mb.)
 
Hjælp med at passe på fisken ude i naturen
 
 
 
I 2014 lykkes det mig fortsat at få den sjældne dyndsmerling i leg
VIDEO     WMV    1280 x 720    24,7 Mb.
 
 
Dyndsmerling, Misgurnus fossilis
 
Vores hjemlige ørred, Salmo trutta, er en aggressiv fisk
 
Pigsmerling, Cobitis taenia
 
Bæklampret, Lampetra planeri. Moden hun i foråret
 
Knude, Lota lota
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt Bernt René Voss Grimm
 
 
trout, rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, regnbueørred, Regenbogenforelle, havørred, bækørred, Salmo trutta, Salvelinus fontinalis,
kildeørred, tigerørred, Tigerforelle, Forellen, forel, Brown trout, Sea trout, Brook lamprey, Bachneunauge, Stone loach, spined loach, Steinbeisser,
foreller, Eel, Aal, Pike, Hecht, Barsch, Gudgeon, Ruffe, Kaulbarsch, Bachschmerle, Weather loach, fish, fisk, Fische, akvarium, Aquarium, fish tank,
Heimataquarium, Burbot, Quappe, Europäischer Schlammpeitzger, fisk, Fische, fishes, fish,